balnyil Szekszárdi Útikalauz

Tolna Megye kőcímere

A Régi Megyeháza külső parkjában elhelyezett kőcímer a 18. században készült címer másolata.
A Bencés Apátság uradalmi épületeit a vármegye 1783-ban megvásárolta. Az akkor még álló középkori apátsági templom körüli épületeket átalakították, bővítették. Ekkor készülhetett a megye kőcímere, amely feltehetően a templom előtti kutat díszíthette, és amelynek másolata jelenleg (1985 óta) a külső udvar délkeleti sarkán a Garay tér irányába néz. Az eredeti sérült állapotban a Wosinsky Mór múzeumban van.

A címerben középen Szent István áll, jobbján Szent Imre herceggel, bal oldalán a magyar címerrel. Az uralkodó feje felett angyalok tartják a koronát.

I. Lipót császár 1699-ben adományozott címerhasználati jogot a vármegyének.